Доц. д-р Петя Минева, дм


Професионални квалификации:

  • Специалист по нервни болести
  • Ултразвукова Доплерова диагностика на нервната система
  • Медицина на съня (диагностика и лечение на обструктивна сънна апнея)
  • Клинична невропсихология

Провежда следните високоспециализирани диагностични изследвания:

  • Диагностика на обструктивна сънна апнея
  • Ултразвукова Доплерова диагностика на мозъчни артерии и вени
  • Диагностика на нарушения в паметта и деменции с невропсихологични тестове

Д-р Минева има богат клиничен опит в диагностицирането, лечението, профилактиката и рехабилитацията на мозъчносъдовите заболявания (исхемични и хеморагични инсулти), нарушенията на съня (включително обструктивна сънна апнея), различните видове главоболие, епилепсията, заболяванията на периферната нервна система (дискови хернии, полиневропатии и др.), двигателните нарушения (болест на Паркинсон, тремори и др.) и множествената склероза.

Има над 80 публикации в наши и международни медицински научни списания с висок импакт фактор. Нейни научни трудове са цитирани в авторитетни международни издания, по дискусионни въпроси в медицинската наука и практика.

Защитила е образователна и научна степен „Доктор” с дисертационен труд на тема: “Проучване на разпространението, динамиката и клиничната значимост на асимптомните каротисни стенози с дуплекс скениране”

Провежда пълен лекционен и практически курс по неврология в 5 медицински специалности в Медицински факултет и Медицински колеж, Тракийски университет, гр. Стара Загора и в Медицински колеж и ФОН, Университет «Проф. Асен Златаров», гр. Бургас.

 

Ръководител е на катедра „Здравни грижи“ в Медицински колеж, Университет «Проф. Асен Златаров», гр. Бургас.

Носител е на наградата за най-добър научен труд на млад учен за 2001 г. на Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти“ и на Осмия национален конгрес по неврология.

Била е ръководител и участник в няколко научни проекта на МОН и републикански консултант по неврология.

Ежегодно участва в национални и  международни конгреси и конференции в Европа и САЩ, където нейни научни съобщения са награждавани.

Провежда ежегодно курсове за повишаване на квалификацията си в САЩ и Европа.

Специализирала е неврология в Weill Medical College, Cornel University, Ню Йорк, САЩ, Залцбург и Виена, Австрия, със стипендии от „Отворено общество” и Европейската федерация на неврологичните дружества.

Член е на Българското дружество по неврология и на ръководството на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

Член е на държавна изпитна комисия за специалност по „Нервни болести” в Медицински университет, гр. София.

Владее писмено и говоримо английски и руски език.