Изследвайте се


1. Въпросник за Оценка на Риска от Сънна Апнея

2. Безплатна консултация

Въпросниците индикиращи висок риск от заболяването ще бъдат прегледани от Доц. Д-р Петя Минева (сертифициран специалист по медицина на съня) и при наличие на контакт за обратна връзка може да получите такава по телефон, или имейл.

3. Запишете час за изследване

IMG_2112Доц. Д-р Петя Минева, дм

Мобилен телефон: 0887 58 73 61

E-mail: petya_mineva@apneabg.com

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Захари Княжески No 21

Работно време: понеделник до петък – 16 до 19ч.

 

Сертификати