Рискови фактори


РИСКОВИ ФАКТОРИ, КОИТО ПОВИШАВАТ ЧЕСТОТАТА НА ОБСТРУКТИВНАТА СЪННА АПНЕЯ

 • Хъркане
 • Възраст между 18 и 65 години
 • Артериална хипертония
 • Затлъстяване или наднормено телесно тегло
 • Голяма обиколка на врата
 • Мъжки пол
 • Хронично възпаление на носната лигавица
 • Стеснени горни дихателни пътища
 • Тютюнопушене
 • Редовна употреба на алкохол
 • Наследственост