Контакти


Доц. Д-р Петя Минева, дм

Мобилен телефон: (+359) 887 58 73 61

E-mail: petya_mineva@apneabg.com

Адрес: гр. Стара Загора, ул. Св.Княз Борис No 100

(сградата на бившия битов комбинат)

Работно време: понеделник до петък –  от 10 до 12ч. и от 15 до 17ч.