Контакти


Доц. Д-р Петя Минева, дм

Мобилен телефон: (+359) 887 58 73 61

E-mail: petya_mineva@apneabg.com

Адрес: ул. “Генерал Гурко” 60, вх. А (офиси), етаж 1. (Входът е откъм ул. “Иван Мирчев”, зад “Алианц Банк”)

Работно време: понеделник до петък –  от 10 до 12ч. и от 15 до 17ч.