Диагностика и лечение


Ранното диагностициране на обструктивната сънна апнея сред възрастното население и ефективното й лечение, може да предотврати сериозните усложнения от заболявания на мозъка, сърцето, въглехидратния метаболизъм и др.

Диагнозата се поставя с апаратно изследване, което се извършва по време на сън и дава информация за наличието на отклонения в дишането, пулса, кислородната сатурация, нарушенията на фазите на съня и много др. Създадени са диагностични апарати, които могат да се използват и в домашни условия. Това е изключително удобно за болния, тъй като не се налага да постъпва в болница. Полученият запис се разчита от квалифициран специалист, който дава препоръки и изписва лечение, съобразно намерената патология.

Златният стандарт за лечение на обструктивната сънна апнея е подаване на въздух под налягане за осигуряване на отворени горни дихателни пътища по време на сън. Съвременните апарати (СРАР) са безшумни и осигуряват комфорт, както на болния, така и на неговия партньор. Чрез постоянно подаване на въздух с определено налягане се доставя достатъчно кислород до всички жизнено важни органи, като мозък и сърце. Този метод е много ефективен, като осигурява спокоен и отморяващ сън.

Чрез него се подобрява се качеството на съня и при събуждане сутрин, човек е бодър, без главоболие, изчезва сънливостта през деня, подобрява се концентрацията на вниманието, паметта и настроението, повлиява благоприятно сърдечно-съдовите, мозъчно-съдовите и метаболитните заболявания. Намалява честотата на фаталните и нефаталните сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти, намалява честотата на сърдечните аритмии, подобрява нивото на кръвната захар, намaлява инсулиновата резистентност и отговора към инсулин, като по този начин подобрява контрола на захарния диабет. Допълнителни положителни въздействия има и върху намаляване на телесното тегло при болни със затлъстяване и метаболитен синдром. Много съществено е, че премахването на внезапните заспивания при шофиране, води до намаляването на автотранспортния травматизъм.