Лечение


Златният стандарт за лечение на обструктивната сънна апнея е подаване на въздух под налягане за осигуряване на отворени горни дихателни пътища по време на сън. Съвременните апарати (СРАР, BiPAP, APAP) са безшумни и осигуряват комфорт, както на болния, така и на неговия партньор. Чрез постоянно подаване на въздух с определено налягане се доставя достатъчно кислород до всички жизнено важни органи, като мозък и сърце. Този метод е много ефективен, като осигурява спокоен и отморяващ сън.

Чрез него се подобрява се качеството на съня и при събуждане сутрин, човек е бодър, без главоболие, изчезва сънливостта през деня, подобрява се концентрацията на вниманието, паметта и настроението, повлиява благоприятно сърдечно-съдовите, мозъчно-съдовите и метаболитните заболявания. Намалява честотата на фаталните и нефаталните сърдечно-съдови и мозъчно-съдови инциденти, намалява честотата на сърдечните аритмии, подобрява нивото на кръвната захар, намaлява инсулиновата резистентност и отговора към инсулин, като по този начин подобрява контрола на захарния диабет. Допълнителни положителни въздействия има и върху намаляване на телесното тегло при болни със затлъстяване и метаболитен синдром. Много съществено е, че премахването на внезапните заспивания при шофиране, води до намаляването на автотранспортния травматизъм.